Сад за коагулација → крвна рутинска цевка tube цевка за седиментација на крв → биохемиска цевка.

Белешка: Рутинската крвна цевка мора да се собере во втората цевка како и да е (цевката на крвта е трета цевка кога културата на крв е најпосакувана), освен за рутинската ставка. Сите цевки за собирање на крв треба да бидат повратни од 1 до 7 пати по собирањето на крв и не можат да се тресат.


Време на објавување: април-20-2020 година