• Tube Automatic Labeling System

    Автоматски систем за обележување на цевки

    Автоматскиот систем за обележување на цевки главно се користи во местата за собирање на крв, како што се болнички одделенија, амбулантски клиники или физички прегледи. Тоа е автоматски систем за собирање примероци на крв кој интегрира редици, интелигентен избор на цевки, печатење на етикети, залепи и издава.